Egenrapportering

Save favourite 7 Oct October 2019

Egenrapportering är en webbaserad tjänst som innebär att anställda vid Mittuniversitetet kan se sin egna saldon som exempelvis antal semesterdagar och sin egen lönespecifikation.

Det ger även möjlighet för den anställde att ändra sin adress, ansöka om semester, ledigheter samt registrera sin reseräkning elektroniskt. Mer information om hantering av reseräkningar.

 

Statens servicecenter portal

När du har frågor om lön, reseräkningar och utlägg samt andra lönerelaterade frågor ska du vända dig till Statens servicecenter (SSC). De kan ge information om generella avtalsregler men ger inte individuell rådgivning om vad som är ”bästa” alternativ när det gäller exempelvis föräldraledighet. 

Portalen är ett naturligt första val för att söka efter information, utföra vanliga självservicetjänster eller få hjälp med problemlösning. Den vänder sig till såväl alla medarbetare som till beställningsansvariga och kontaktpersoner.

Du kan även kontakta SSC via telefon, tel. 0771-456 000.

Egenrapporteringen når du via Verktygmenyn när du är inloggad.

Portalens innehåll och funktionalitet

I Portalen finns för närvarande möjlighet att:

  • Registrera ett ärende vid frågor eller problem. Du kan enkelt se, följa och uppdatera dina ärenden, all kommunikation i ärendet sker i Portalen.
  • Du kan själv återöppna ärenden som avslutas inom 5 arbetsdagar, exempelvis om något varit oklart eller om du har en följdfråga.
  • Du kan se vilka filer du skickat in i ärenden.

Ärenderegistrering och ärendeuppföljning

När du registrerar ett ärende via Portalen behöver du ange: 

  • Vilket tjänsteområde ditt ärende avser.
  • Du ska välja lön.
  • En rubrik som kortfattat beskriver ditt ärendes innehåll
  • Ett meddelande som beskriver frågan mer utförligt
  • Eventuella bilagor kan bifogas vid behov

Ditt ärende hanteras med stöd av ett ärendehanteringssystem som gör det möjligt att följa upp ditt ärende och säkerställer att du får svar på din fråga.

Användarguider i Primula webb;