Medarbetarsamtal

Spara favorit 27 sep september 2018

En gång per år ska du som chef hålla ett strukturerat medarbetarsamtal med dina anställda. Syftet är att ni ska få en gemensam bild av den anställdes förutsättningar att bidra till verksamhetens syfte, mål och strategier utifrån de krav och förväntningar som du som chef ställer.

Medarbetarsamtalet är ett utmärkt tillfälle för dig som chef att identifiera såväl brister som utvecklingsmöjligheter hos såväl dig själv och din medarbetare som i arbetsmiljön. Som stöd finns en samtalsguide som hjälper dig att strukturera samtalet och följa upp att det som ni kom fram till vid det senaste medarbetarsamtalet har blivit gjort.  

Inför medarbetarsamtalet

Säkerställ att alla medarbetare får veta i god tid var de hittar information om:

 • när medarbetarsamtalen genomförs
 • hur man förbereder sig inför samtalet
 • vilka Mittuniversitetets övergripande mål och strategier är
 • vilka avdelningens eller enhetens nedbrutna mål och strategier är
 • vilken värdegrund Mittuniversitetets arbete utgår ifrån

Kalla respektive medarbetare till ett medarbetarsamtal och ange tydligt vad syftet med samtalet är och hur samtalet ska genomföras. Avsätt tillräckligt med tid för att hinna diskutera och utvärdera alla frågor i samtalsguiden. Bifoga dokumentationen från föregående års medarbetarsamtal. 

Läs noga igenom dokumentationen från föregående års medarbetarsamtal och identifiera vad som har blivit gjort, orsaken till att något inte har blivit gjort och vad som återstår att göra.

Under samtalet

 • börja och avsluta samtalet på överenskommen tid
 • var tydlig med vad medarbetarsamtalet ska resultera i
 • var närvarande och stäng av mobiltelefon och mejl
 • visa att du är ärligt intresserad av medarbetarens perspektiv genom att ställa öppna frågor och följdfrågor
 • dokumentera det som sägs

Efter samtalet

 • läs igenom dokumentation och säkerställ att du fick tillräckliga svar på de frågor du ställde. Om inte, följ upp de frågorna
 • mejla dokumentationen till medarbetaren med uppmaning om att återkoppla på eventuella oklarheter
 • följ upp att det som ni har kommit överens om genomförs under året

Stöd för medarbetarsamtalLyssna

Läs mer

För chefer