Hypergene – verktyg för budget och prognos

Spara favorit 13 okt oktober 2016
Process Hypergene

Hypergene är ett verktyg för att stödja budget- och prognosprocesser samt den ekonomiska uppföljningen vid universitetets samtliga verksamheter.

Verktyget är i drift från och med 2016 och fortsatt utveckling av bland annat rapporter kommer ske från och med 2016. Verktyget kommer även användas för verksamhetsplanering och strategisk styrning.  Verktyget ska bistå stöd- och kärnverksamheten samt ledningen med underlag för att rapportera enligt de krav som ställs på verksamheten, internt och externt.

Rollbeskrivning HypergeneLyssna

Aktuellt

Budgetarbetet för 2019 är avslutat budget 2019 beslutas av Universitetsstyrelsen den 12 december 2018.

Budget 2019 har anpassats för organisationsförändring inom förvaltningen.  Rapportdelen under ekonomifliken anpassas efter aktuella struktur fr o m 2019 d v s efter att vi kan bygga upp den även i ekonomisystemet. Under hösten 2018 tas budgetrapporter ut via valet av flervalsrapporten d v s att totala förvalningen 2019 väljs via flerval av avdelningar, Detsamma gäller för nya organisationen inom fakulteten för humanvetenskap (HUV).

Läs mer

För chefer