Chef

Spara favorit Skriv ut 4 jul juli 2017

Välkommen till den del av medarbetarportalen som ger dig som chef verktyg i din roll.

Serviceportalen

Serviceportalen är en samlingsplats för att kontakta, anmäla och följa ärenden till servicecenter, biblioteket, IT, UNT (LRC), schema och vaktmästeriet.
Här kan du exv anmäla VAB, få hjälp med dator, mobil med mera.