Introduktion för nyanställda

Spara favorit Skriv ut 9 jun juni 2017

En god introduktion bäddar för en bra start på arbetsplatsen och blir förhoppningsvis tongivande för hela anställningstiden.

Förutom den introduktion som du får av din chef eller en utsedd kollega får du som nyanställd en inbjudan att delta i de introduktionsdagar som personalavdelningen anordnar cirka två gånger om året.

Informationsmaterial för nyanställda:

Checklistor vid introduktion:

Introduktion för nyanställda

Anställningsvillkor

Hur fungerar medarbetarportalen?