Introduktion för nyanställda

Spara favorit 10 jan januari 2018

En god introduktion bäddar för en bra start på arbetsplatsen och blir förhoppningsvis tongivande för hela anställningstiden.

Förutom den introduktion som du får av din chef eller en utsedd kollega får du som nyanställd en inbjudan att delta i de introduktionsdagar som HR-avdelningen anordnar cirka två gånger om året.

Informationsmaterial för nyanställda:

Checklistor vid introduktion:

Introduktion för nyanställda

Anställningsvillkor

Lika villkor

17:32 min | Vimeo.com

Kort introduktion för anställda

Hur fungerar medarbetarportalen?