Kommunikation

Spara favorit 17 dec december 2018

Här finns kommunikationspolicy, språkpolicy och Mittuniversitetets grafiska profil.

Policy

Kommunikationspolicy

Policyn tydliggör vad som gäller for såväl intern som extern kommunikation vid Mittuniversitetet samt kommunikationsansvaret för både medarbetare och olika roller/funktioner. 

KommunikationspolicyLyssna

Engelsk kommunikationspolicyLyssna

Språkpolicy

Språkpolicyns syfte är att tydliggöra vilka principer som gäller för språkanvändningen vid Mittuniversitetet.

Regler

Grafisk profil, grafisk manual

Den gemensam grafisk profilen för Mittuniversitetet reglerar hur vi ska kommunicera på ett enhetligt sätt med omvärlden och därmed öka igenkänningen av Mittuniversitetet.

Grafisk profilLyssna

Planer

Webborganisation för miun.se

Organisationens utformning syftar till att:

  • Tydliggöra fördelningen mellan strategiskt arbete och dagligt operativt arbete.
  • Arbetsuppgifter och befogenheter ska vara tydliga för alla roller, mandatet ska vara tydligt
  • Antalet webbredaktörer ska minska och professionalismen öka: färre personer ska arbeta med webben på en större del av sin arbetstid. 

Webborganisation för miun.seLyssna

999
5