Antagningsordning gällande tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Mittuniversitetet

Spara favorit

Enligt Högskoleförordningen (HF 6 kap. 3 §) skall vid varje högskola finnas en antagningsordning. I antagningsordningen ska de föreskrifter tas in som högskolan tillämpar i fråga om ansökan, behörighet, urval och antagning och om hur beslut fattas och kan överklagas.