Arbetsmiljöpolicy

Spara favorit

Mittuniversitetets policy för arbetsmiljö avser de grundläggande principer och det förhållningssätt vår myndighet har för arbetet med arbetsmiljöfrågor. Policyn fastställer ansvar och delegering för arbetsmiljöarbetet vid Mittuniversitetet samt vägledande organisatoriska riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vid Mittuniversitetet för personal och studenter. 

Arbetsmiljöpolicy 2014/1791Lyssna