Ledning och styrning

Spara favorit 19 mar mars 2018

Här finns de regler och styrdokument som gäller för ledning och styrning vid Mittuniversitetet.

Via menyn når du de styrande dokumenten för organisation och ansvarsfördelning med Mittuniversitetets övergripande strategier och planer, samt styrdokumenten för uppföljning (kvalitet), facklig samverkan, arbetsmiljö och lika villkor.

Sök lagar och författningar i Rixlex

Relaterade dokument

Mittuniversitetets årsredovisning 2016Lyssna

Mittuniversitetets budgetunderlag 2018–2020Lyssna

Regleringsbrev
Regleringsbrevet innehåller bland annat regeringens mål- och resultatkrav på Mittuniversitetet som myndighet och hur stora anslag vi får. 

Regleringsbrev 2017 för MittuniversitetetLyssna