Styrdokument

Spara favorit 2 nov november 2017

Här är regler och styrdokument som gäller för Mittuniversitetet samlade.

Via menyn kommer du neråt i strukturen för att kunna ta del av respektive områdes styrande dokument, nederst i menyn hittar du vägledning och mallar när nya styrdokument ska tas fram.

Styrdokument

Ledning och styrning

Här finns de regler och styrdokument som gäller för ledning och styrning vid Mittuniversitetet.

Verksamhetsstöd

Här finns de styrdokument som hör hemma inom området verksamhetsstöd.

Utbildning på grund- och avancerad nivå

Här finns de regler och styrdokument som gäller för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Mittuniversitetet.

Utbildning på forskarnivå

Här finns de regler och styrdokument som gäller för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet.

Forskning

Här finns de regler och styrdokument som gäller för forskning vid Mittuniversitetet.

Samverkan

Här finns de styrdokument som reglerar Mittuniversitetets samverkan med näringsliv och samhälle.