Använd Serviceportalen vid ärenden och beställningar!

Skärmdump av serviceportalen som verktyg

Serviceportalen använder du vid ärenden till servicecenter, biblioteket, IT, UNT (LRC), schema och vaktmästeriet.
Mer information